Moen Gruppen

MOEN Gruppen gjør det enklere for havbruks- og servicenæringen å velge miljøriktig.

Moen Verft

MOEN carries out assignments both faster and with better quality and even stronger environmental control in their new and modern isolated dry dock in the Purkholmen industrial park, in the middle of the shipyard in Nærøysundet. There, they have full control over the indoor climate - 24 hours a day, 365 days a year.

MOEN builds on 100 years of shipyard experience. The base and the slip hall are located on the Namdal coast. They handle vessels up to 150 metres, and through MOEN Steigen have a presence with a service hub in Northern Norway as well.

As the most important shipyard between the Trondheim fjord and Lofoten, MOEN is a strong promoter of the green shift in the maritime sector.

Together with SS invest, Frøy Kapital through the company Skipsinvest owns 48% of Moen Gruppen (moen.no), 13% in InnoVArena (innovarena.no), 5% in Grong Sparebank (largest owner). Moen Gruppen owns 100% of the company Oceanize

Moen Ship Management

Moen gjør det enklere for havbruks- og service næringen å velge tilpassede og miljøriktig utstyr. Hos Moen kan du leie lokalitets- og servicefartøyer tilpasset behovet til kunden. Hos Moen kan en leie fartøyer på kortere eller lengre avtaler som gir kunden nødvendig valgfrihet, fleksibilitet og reduserer kapitalbindingen.

Oceanize

OCEANIZE bidrar til å etablere en sirkulær verdikjede for plast i Norge. OCEANIZE kobler avfallsbesittere, avfallsbransjen og forbrukere av resirkulert plast sammen, som fundamentet for et sirkulære plastkretsløp.

Oceanize har nylig doblet kapasiteten gjennom deres nye produksjonslinje. Stadig mer fiskeri- og havbruksplast blir resirkulert og gir norske arbeidsplasser i sirkulærøkonomien, og nå kan selskapet øke gjenvinningskapasiteten til 7.000 tonn plast i året. 

Andre selskaper i porteføljen

Grøntvedt Gruppen

Grøntvedt gruppen består av 4 selskaper som fokuserer på å utvikle bearbeidede produkter fra sunne og levedyktige fiskebestander med spesielt fokus på sildeprodukter. Hele fisken blir benyttet og går enten til human konsum eller som ingrediens til havbruk eller helsekost produkter.

Havbruk

Frøy Kapital eier i dag lisenser for totalt 2.265 tonn MTB. Av disse er 1.515 tonn MTB i produksjonsområde 6 som strekker seg fra Nordmøre til Sør-Trøndelag. 750 tonn MTB er i produksjonsområde 8 som utgjør Helgeland til Bodø.

Fishbase Group

Fishbase er lokalisert på Dønna utenfor Sandnessjøen, og er en frittstående produsent av settefisk til torsk- og lakseoppdrett. Selskapet har en produksjonstillatelse på 2 000 tonn, som er søkt utvidet til 10 000 tonn. Produksjonen er i dag utelukkende på land, men selskapet har på sikt ambisjoner om oppdrett i sjø.