Havbruk

Svært attraktive og gode driftsområder i produksjonsområde 6 og 8.

Havbruk

Svært attraktive og gode driftsområder i produksjonsområde 6 og 8.

Produksjonssoner for biomasse

Frøy Kapital eier i dag lisenser for totalt 2.265 tonn MTB. Av disse er 1.515 tonn MTB i produksjonsområde 6 som strekker seg fra Nordmøre til Sør-Trøndelag. 750 tonn MTB er i produksjonsområde 8 som utgjør Helgeland til Bodø.

Frøy Kapital ser på disse 2 områdene som svært attraktive og gode driftsområder for oppdrett av Atlantisk laks og vi ønsker med dette å skape ytterligere aktivitet i disse områdene.

Det er et begrenset antall tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret, og den som vil drive med akvakultur i Norge trenger en tillatelse tildelt med hjemmel i akvakulturloven. Den gitte MTB (maksimalt tillatt biomasse) bestemmer hvor mye levende fisk innehaveren av tillatelsen kan ha stående i sjøen til enhver tid.

Andre selskaper i porteføljen

Grøntvedt Gruppen

Grøntvedt gruppen består av 4 selskaper som fokuserer på å utvikle bearbeidede produkter fra sunne og levedyktige fiskebestander med spesielt fokus på sildeprodukter. Hele fisken blir benyttet og går enten til human konsum eller som ingrediens til havbruk eller helsekost produkter.

Moen Gruppen

Frøy Kapital og SS Invest eier gjennom selskapet Skipsinvest 48% av Moen Gruppen (Moen.no). I tillegg eier Skipsinvest, 13% i InnoVArena (innovarena.no) og 5% i Grong Sparebank (største eier). Moen gruppen består i hovedsak av selskapene Moen Verft, Moen Ship Mangement og Oceanize. Selskapet har i tillegg eierandeler i Skamik og noen eiendomsselskaper.

Fishbase Group

Fishbase er lokalisert på Dønna utenfor Sandnessjøen, og er en frittstående produsent av settefisk til torsk- og lakseoppdrett. Selskapet har en produksjonstillatelse på 2 000 tonn, som er søkt utvidet til 10 000 tonn. Produksjonen er i dag utelukkende på land, men selskapet har på sikt ambisjoner om oppdrett i sjø.