Fishbase Group AS

Smoltproduksjon i verdensklasse

Fishbase Group

Fishbase er lokalisert på Dønna utenfor Sandnessjøen, og er en frittstående produsent av settefisk til torsk- og lakseoppdrett. Selskapet har en produksjonstillatelse på 2 000 tonn, som er søkt utvidet til 10 000 tonn. Produksjonen er i dag utelukkende på land, men selskapet har på sikt ambisjoner om oppdrett i sjø.

 

Det som gjør Fishbase sin lakseproduksjon unik, er at det benyttes både RAS- og gjennomstrømningsteknologi. RAS benyttes hovedsakelig i de tidlige vekstfasene, før man går over til gjennomstrømning når det er mest gunstig for laksen.

 

Torsken produseres i et gjennomstrømningssystem. Oppdrett av torsk har sine biologiske og økonomiske utfordringer, men selskapet har en unik kompetanse og er svært god posisjonert til videre vekst.

Andre selskaper i porteføljen

Grøntvedt Gruppen

Grøntvedt gruppen består av 4 selskaper som fokuserer på å utvikle bearbeidede produkter fra sunne og levedyktige fiskebestander med spesielt fokus på sildeprodukter. Hele fisken blir benyttet og går enten til human konsum eller som ingrediens til havbruk eller helsekost produkter.

Moen Gruppen

Frøy Kapital og SS Invest eier gjennom selskapet Skipsinvest 48% av Moen Gruppen (Moen.no). I tillegg eier Skipsinvest, 13% i InnoVArena (innovarena.no) og 5% i Grong Sparebank (største eier). Moen gruppen består i hovedsak av selskapene Moen Verft, Moen Ship Mangement og Oceanize. Selskapet har i tillegg eierandeler i Skamik og noen eiendomsselskaper.

Havbruk

Frøy Kapital eier i dag lisenser for totalt 2.265 tonn MTB. Av disse er 1.515 tonn MTB i produksjonsområde 6 som strekker seg fra Nordmøre til Sør-Trøndelag. 750 tonn MTB er i produksjonsområde 8 som utgjør Helgeland til Bodø.