Portefølje

Frøy Kapital har eierskap i følgende selskaper:

Oceantech Innovation AS

OceanTech Innovation har hovedkontor i Trondheim og er en innovativ og verdensledende tjenesteleverandør av robotiserte og patenterte løsninger for serviceoppdrag i skvalpesonen på offshore installasjoner. Tjenestene som tilbys inkluderer rengjøring, inspeksjon, reparasjon, modifikasjon som resulterer i bærekraftige levetidsforlengelse for installasjoner i skvalpesonen. Selskapet tilbyr helhetlige løsninger som eliminerer behovet for dykkere eller ROV’er i risikoutsatte områder. Selskapet ble etablert i 2017 og omsatte i 2022 for ca. 150 millioner kroner. Selskapet har i overkant av 20 ansatte og tilsvarende antall innleide ressurser på oppdrag.

Fishbase Group

Fishbase er lokalisert på Dønna utenfor Sandnessjøen, og er en frittstående produsent av settefisk til torsk- og lakseoppdrett. Selskapet har en produksjonstillatelse på 2 000 tonn, som er søkt utvidet til 10 000 tonn. Produksjonen er i dag utelukkende på land, men selskapet har på sikt ambisjoner om oppdrett i sjø.

Havbruk

Frøy Kapital eier i dag lisenser for totalt 2.265 tonn MTB. Av disse er 1.515 tonn MTB i produksjonsområde 6 som strekker seg fra Nordmøre til Sør-Trøndelag. 750 tonn MTB er i produksjonsområde 8 som utgjør Helgeland til Bodø.

Moen Gruppen

Frøy Kapital og SS Invest eier gjennom selskapet Skipsinvest 48% av Moen Gruppen (Moen.no). I tillegg eier Skipsinvest, 13% i InnoVArena (innovarena.no) og 5% i Grong Sparebank (største eier). Moen gruppen består i hovedsak av selskapene Moen Verft, Moen Ship Mangement og Oceanize. Selskapet har i tillegg eierandeler i Skamik og noen eiendomsselskaper.

Grøntvedt Gruppen

Grøntvedt gruppen består av 4 selskaper som fokuserer på å utvikle bearbeidede produkter fra sunne og levedyktige fiskebestander med spesielt fokus på sildeprodukter. Hele fisken blir benyttet og går enten til human konsum eller som ingrediens til havbruk eller helsekost produkter.