Grøntvedt Gruppen

Verdensledende innen sjømat- og fiskerinæringen.

Grøntvedt Pelagic

Grøntvedt Pelagic er et verdensledende pelagisk selskap med spesialisering innenfor sildeprodukter tilpasset kundenes preferanser. De har lang erfaring innen fiskeforedling og har en strategisk lokasjon nær de rike fiskeområdene i Nordøst-Atlanteren.

 

I generasjoner har de livnært seg av å bearbeide fisk fra sunne og levedyktige fiskebestander, og de er stolte over å bevare den fineste fisken fra disse farvannene og omdanne dem til kvalitetsprodukter for distribusjon til kunder over hele verden. Grøntvedt Pelagic er sertifisert av MSC og de tar sikte på å utvinne 100% av alle råvarene sine. Bi-produktene går til produksjon av humant konsum - proteinmel og olje prosessert av Grøntvedt Nutri.

 

Grøntvedt Pelagic har en forretningsambisjon om å være verdens beste pelagiske produsent.

Grøntvedt Nutri

Grøntvedt Nutri jobber for å sikre en bærekraftig utnyttelse av biomassen i havbruket. Fra deres toppmoderne fabrikk på Uthaug omgjøres tradisjonell fiskeavfall fra Grøntvedt Pelagic til økologiske produkter av ypperste kvalitet - etter høye tekniske og hygieniske standarder. Hovedproduktene er protein- og mineralrik dyrefór, samt fiskeolje.


I 2020 ble et utvalg av deres produkter godkjent for konsum av Mattilsynet.

Grøntvedt VAP - Klädesholmen

I generasjon etter generasjon, på øya Klädesholmen, har de utviklet silda til en syltet delikatesse. Gjenværende familier er samlet under Klädesholmen-merket for å bevare den svenske sildtradisjonen.

I dag driver de en moderne virksomhet som fortsatt er basert på deres lange tradisjon innen håndverk, en unik følelse for råvarer og nære kunderelasjoner. 

Selv om de har blitt større, driver de i samme ånd som deres tidligere familiebedrifter. Med eiere som deltar aktivt i både produksjon, innkjøp og salg, kan de opprettholde stor fleksibilitet og skreddersy løsninger etter hvert som behovene endrer seg.

Grøntvedt Biotech

Grøntvedt Biotech fokuserer på bærekraftig innovasjon gjennom utvikling og produksjon av helsefremmede ingredienser fra norsk pelagisk fisk.

Andre selskaper i porteføljen

Moen Gruppen

Frøy Kapital og SS Invest eier gjennom selskapet Skipsinvest 48% av Moen Gruppen (Moen.no). I tillegg eier Skipsinvest, 13% i InnoVArena (innovarena.no) og 5% i Grong Sparebank (største eier). Moen gruppen består i hovedsak av selskapene Moen Verft, Moen Ship Mangement og Oceanize. Selskapet har i tillegg eierandeler i Skamik og noen eiendomsselskaper.

Havbruk

Frøy Kapital eier i dag lisenser for totalt 2.265 tonn MTB. Av disse er 1.515 tonn MTB i produksjonsområde 6 som strekker seg fra Nordmøre til Sør-Trøndelag. 750 tonn MTB er i produksjonsområde 8 som utgjør Helgeland til Bodø.

Fishbase Group

Fishbase er lokalisert på Dønna utenfor Sandnessjøen, og er en frittstående produsent av settefisk til torsk- og lakseoppdrett. Selskapet har en produksjonstillatelse på 2 000 tonn, som er søkt utvidet til 10 000 tonn. Produksjonen er i dag utelukkende på land, men selskapet har på sikt ambisjoner om oppdrett i sjø.