Frøy Kapital selger sin aksjepost i Frøy ASA

Frøy Kapital selger sin aksjepost i Frøy ASA

Frøy Kapital AS og Helge Gåsø ønsker ikke å sitte i baksetet, og selger sine aksjer i Frøy ASA.

Frøy Kapital AS eier 10,67 prosent av aksjene i Frøy ASA. Arbeidende styreleder i Frøy Kapital AS, Helge Gåsø, eier ytterligere 0,43 prosent av aksjene gjennom Gåsø Næringsutvikling AS. Begge disse aksjepostene blir nå solgt. Beslutningen kommer som en følge av at amerikanske Goldman Sachs i juni kjøpte en eierpost på 72,1 prosent i Frøy ASA fra NTS.

–  Vi forventer at spørsmålet om fortsatt børsnotering av Frøy ASA aktualiseres. Dette har vært en del av våre vurderinger. For oss gir det ingen mening og sitte med 11 prosent eierandel for at selskapet skal holdes på børs. Generelt ønsker ikke Frøy Kapital å sitte i baksetet, sier Helge Gåsø.

 

Stolt av Frøy ASA

Frøya-mannen er grunnlegger av Frøy ASA, verdens største tilbyder av akvaservicetjenester. Rederiet har i dag nær 100 båter og over 900 ansatte som leverer et bredt spekter av essensielle tjenester til norsk havbruksnæring. Selskapet omsatte i fjor for 2,1 milliarder kroner.

– Jeg er stolt av å ha vært med på å bygge opp Norges desidert største serviceselskap innen akvakultur, når det gjelder både verdi, antall båter og antall ansatte. Det ligger et godt stykke kystutvikling i dette, sier Gåsø.

5. juni ble det kjent at Salmar aksepterte et bud på 76,5 kroner per aksje for sin eierpost i Frøy ASA fra Falcon Bidco, et heleid av Goldman Sachs-selskap. Aksjeposten Frøy Kapital nå selger har en verdi på drøyt 700 millioner kroner.

– Prisen er i nederste skala av det selgerne i utgangspunktet guidet på, og heller ikke høyere enn vi ble forespeilet den gang Frøy ble børsnotert. Slik sett kan man si at børsnoteringen ikke har vært spesielt verdiutviklende, oppsummerer Gåsø.

 

Satser videre på kysten

Investeringsselskapet Frøy Kapital bidrar til å utvikle flere lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser langs kysten og i Midt-Norge. Inntil 70 prosent av investeringskapitalen skal investeres i virksomheter ved kysten. Helge Gåsø innrømmer at han er spent på hvordan møtet mellom Frøy ASAs norske kystkultur og den amerikanske finansgiganten blir.

– På generelt grunnlag er vi undrende til om det er positivt å få inn denne type store eiere. Men jeg håper at dette ikke blir en stor kulturkollisjon mellom finans mot kystkultur, da jeg fortsatt er glad i de mange dyktige ansatte i Frøy ASA, medgir Gåsø.