Etablering av nytt eiendomsselskap på Lade i Trondheim

Etablering av nytt eiendomsselskap på Lade i Trondheim

Lade Eiendomsinvest har inngått avtale om kjøp av eiendommene Lade Arena samt Hangaren på Lade. Selskapet samler dermed eierskapet til en betydelig eiendomsmasse på Lade og har som formål å forvalte og videreutvikle eiendommene i tråd med byutviklingsstrategien for Trondheim. Selskapet har tre aksjonærer gjennom Dolphin Eiendom, Frøy Kapital og Norgesgruppen Eiendomskapital.

Da vi etablerte Frøy, var ett av ønskene eksponering innenfor eiendom, spesielt i Trondheim, et marked vi kjenner godt. Eiendommene i Lade Eiendomsinvest har både en attraktiv lokasjon med gode og solide leietakere, men også et betydelig potensial for videre utvikling i tråd med Trondheim kommunes byutviklingsplan. Det føles også veldig riktig å gå sammen med Norgesgruppen og Dolphin, to svært erfarne eiendomsutviklere, sier Klaus Hatlebrekke, investeringsdirektør i Frøy Kapital.

Selskapet vil samlet ha ca. 70.000 kvm nærings- og kontorarealer og leieinntekter på ca. NOK 100 millioner årlig.

Selger av Lade Arena er DNB Livsforsikring AS og selger av Hangaren er Dolphin Eiendom AS. Eiendommene overtas i september 2023.