Om Frøy Kapital

Frøy Kapital er et nytt investeringsselskap hvis motivasjon er å bidra til å utvikle flere lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser langs kysten og i Midt-Norge.

Ønsket er at mellom 40 og 70 prosent av kapitalen skal relateres til investeringer i virksomheter ved kysten. Det er fordi de som skal delta i selskapet har erfaring og nettverk fra kystrelatert aktivitet, og fordi det er der de største mulighetene ligger.

Frøy Kapital hadde oppstart i september 2022.

Siste nytt

Fishbase Group AS er rigget for vekst med frisk "Frøy Kapital"

Fishbase Group AS har styrket egenkapitalen gjennom emisjon med eksisterende eiere og Frøy Kapital. Emisjonen sikrer Fishbase egenkapital til pågående investeringer i økt yngelproduksjon av både torsk og laks, samt fremtidsrettede lokaler på Bjørnsøya i Dønna kommune.