Styret

Frøy Kapitals styre består av følgende personer:

Helge Gåsø

Arbeidende styreleder

Alf Helge Aarskog

Styremedlem

Anne Kathrine Slungård

Styremedlem