Frøy Kapital vil løfte 10 milliarder til investeringer i kystnær verdiskaping

De har vært sentrale i etablering, utvikling og ledelse av flere ulike milliardvirksomheter. Nå lanserer de et nytt og kraftfullt investeringsselskap som skal bidra til utvikling av enda mer lønnsom aktivitet på kysten.

Når Frøy Kapital AS er fullt operativt fra september i år, vil det ha en kapitalbase på om lag 6 milliarder kroner. Initiativtaker Helge Gåsø har fått med seg Roger Granheim, Harry Bøe, Klaus Hatlebrekke, Hege Aasen Veiseth og Ingrid Rønning på etableringen.

Mål om 10 MRD

– Vi har en ambisjon om å kunne løfte oppimot 10 milliarder kroner i investeringskapital. Motivasjonen er helt enkelt å bidra til å utvikle enda flere lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser langs kysten og i regionen, sier Helge Gåsø.

Gåsø går selv inn med størstedelen av kapitalen og blir arbeidende styreleder i Frøy Kapital, som får forretningsadresse i Trondheim. Det finansielle og kompetansemessige fundamentet i selskapet forventes å være attraktivt for flere typer investorer.

Erfaren, trøndersk ledelse

Det trønderske investorpartnerskapet har veldokumenterte evner og resultater som forretningsutviklere. I tillegg til sine betydelige finansielle muskler, vil Frøy Kapital også utnytte teamets personlige egenskaper, kompetanse og nettverk direkte i investerings- og utviklingsarbeid.

Helge Gåsø blir arbeidende styreleder
Gründer av Frøy ASA og største eier i NTS ASA. Betydelig investor med eierskap i en rekke bedrifter.

Roger Granheim blir administrerende direktør
Nylig fratrådt som konsernsjef i transportselskapet Torghatten Group AS. Styreleder i NTS ASA fra 2012-2020 og sentral i gjennomførte oppkjøp og fusjoner.

Harry Bøe blir direktør for forretningsutvikling
Administrerende direktør i NTS ASA gjennom selskapets sterkeste vekstperiode, til han fratrådte i februar 2022. Betydelig investor med eierskap i en rekke bedrifter.

Klaus Hatlebrekke blir investeringsdirektør
Tidligere forretningsutvikler og konsernsjef i Norway Royal Salmon (NRS).

Hege Aasen Veiseth blir finansdirektør
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Polaris Media og i EMGS før den tid.

I tillegg blir Ingrid Rønning controller. Rønning har hatt tilsvarende rolle i Norway Royal Salmon.

Sterkt styre

Initiativtakerne legger også stor vekt på å sette sammen et kompetent, erfarent og profesjonelt styre for nysatsingen Frøy Kapital. Tidligere konsernsjef i Mowi, Alf Helge Aarskog, og Anne Kathrine Slungård er allerede er klare som styremedlemmer. I tillegg blir Helge Gåsø arbeidende styreleder.

Fisk, verft, båter og resirkulering

Frøy Kapital vil naturlig nok ha fokus på kystnære investeringer. Administrerende direktør Roger Granheim kan allerede nå avsløre selskapets første investeringer.

– Vi overtar en eierpost på 37 prosent i Grøntvedt Pelagic AS på Fosen, en tradisjonsrik og sterk trøndersk merkevare med hovedfokus på sildeprodukter. Vi blir også stor eier i industrikonsernet MOEN-gruppen med ca 40 prosent gjennom et eierskap på 49,9 prosent i Skipsinvest AS. MOEN-konsernets hovedaktiviteter ligger innenfor verft, utleie av skip og resirkulering av plastavfall, sier Granheim

– Vi går inn i disse selskapene for å videreutvikle dem og styrke lønnsomheten ytterligere, sier styreleder Helge Gåsø, og legger til at det allerede jobbes med flere prosjekter med spennende og interessante muligheter for økt verdiskaping og sysselsetting.

– Vi antar at 50-70 prosent av Frøy Kapitals investeringer vil skje i kystnære aktiviteter. Men vi vil også se på andre typer prosjekter i Midt-Norge, eiendom og kapitalplasseringer, sier administrerende direktør Roger Granheim.

TRONDHEIM 15. august 2022

Kontaktpersoner:

Helge Gåsø, styreleder, mobil 90101101

Roger Granheim, adm. direktør, mobil 93053877

Våre investeringer

Grøntvedt Gruppen

Grøntvedt gruppen består av 4 selskaper som fokuserer på å utvikle bearbeidede produkter fra sunne og levedyktige fiskebestander med spesielt fokus på sildeprodukter. Hele fisken blir benyttet og går enten til human konsum eller som ingrediens til havbruk eller helsekost produkter.

Moen Gruppen

Frøy Kapital og SS Invest eier gjennom selskapet Skipsinvest 48% av Moen Gruppen (Moen.no). I tillegg eier Skipsinvest, 13% i InnoVArena (innovarena.no) og 5% i Grong Sparebank (største eier). Moen gruppen består i hovedsak av selskapene Moen Verft, Moen Ship Mangement og Oceanize. Selskapet har i tillegg eierandeler i Skamik og noen eiendomsselskaper.

Havbruk

Frøy Kapital eier i dag lisenser for totalt 2.265 tonn MTB. Av disse er 1.515 tonn MTB i produksjonsområde 6 som strekker seg fra Nordmøre til Sør-Trøndelag. 750 tonn MTB er i produksjonsområde 8 som utgjør Helgeland til Bodø.