Styret

Frøy Kapitals styre består av følgende personer:

Helge Gåsø

Arbeidende styreleder
+47 901 01 101
helge.gaso@froykapital.no

Alf Helge Aarskog

Styremedlem

Anne Kathrine Slungård

Styremedlem

Anders Gåsø

Styremedlem

Christine Gåsø Krogstad

Styremedlem