Investeringsteamet

Frøy Kapitals investeringsteam består av følgende personer:

Roger Granheim

Administrerende Direktør
+47 930 53 877
roger.granheim@froykapital.no Linkedin

Hege Aasen Veiseth

Finansdirektør
+47 992 16 743
hege.veiseth@froykapital.no Linkedin

Klaus Hatlebrekke

Investeringsdirektør
+47 975 16 757
klaus.hatlebrekke@froykapital.no Linkedin

Tomas Okstad

Investeringsdirektør
+47 924 65 956
tomas.okstad@froykapital.no Linkedin

Ingrid Rønning

Controller
+47 995 72 383
ingrid.ronning@froykapital.no Linkedin

Thomas Hanssen

Analytiker
+47 934 54 093
thomas.hanssen@froykapital.no Linkedin