OceanTech Innovation AS

OceanTech Innovation AS har hovedkontor i Trondheim. Selskapet er en innovativ og verdensledende tjenesteleverandør av robotiserte løsninger i skvalpesonen på offshore installasjoner. Tjenestene som tilbys inkluderer rengjøring, inspeksjon, reparasjon og modifikasjon som resulterer i bærekraftige levetidsforlengelse.

Selskapet tilbyr helhetlige løsninger som eliminerer behovet for dykkere eller ROV’er i risikoutsatte områder. Selskapet ble etablert i 2017 og har i overkant av 20 ansatte og tilsvarende antall innleide ressurser på oppdrag.

Frøy Kapital eier 66% av Oceantech Innovation AS.

Øvrige satsningsområder