Kystnært - Fisk

salmon

Frøya Laks AS

Frøya Laks AS inngikk i 2022 en avtale med Måsøval AS om drift av 2.433 tonn MTB i produksjonsområde 6. Samarbeidet skjer i form av en samlokaliseringsavtale. 

Frøy Kapital eier 100% av Frøya Laks AS.

salmon
salmon farm

Helgeland Laks AS

Helgeland Laks AS inngikk i 2023 en avtale med Nova Sea Havbruk AS om drift av 750 tonn MTB i produksjonsområde 8. Samarbeidet skjer i form av en samlokaliseringsavtale. 

Frøy Kapital eier 79.9% av Helgeland Laks AS. Fishbase Group AS eier 20.1%

salmon farm
fishbasegroup

Fishbase Group AS

Fishbase er lokalisert på Dønna utenfor Sandnessjøen og er en frittstående produsent av smolt/post-smolt til oppdrettere av laks langs kysten av Norge. Selskapet har en produksjonstillatelse på 2.000 tonn, som er søkt utvidet til 10.000 tonn.

Frøy Kapital eier 51.2% av Fishbase Group AS

fishbasegroup
Salmon

Grøntvedt AS

Grøntvedt lager bearbeidede produkter av pelagiske fiskebestander med et spesielt fokus på sildeprodukter.
 
Fiskemottaket og produksjonsanlegget på Uthaug er effektivt og utnytter hele fisken i produksjonen av varer til humant konsum og human grade fiskemel og olje.
 
Frøy Kapital eier 50% av Grøntvedt AS.

Salmon

Kystnært - Båt

Njord Aquashipping AS

Njord Aquashipping er et selskap som leverer brønnbåttjenester. Selskapet ble etablert i 2023 og eies av Frøy Kapital. På kort tid har Njord Aquashipping etablert en flåte på to brønnbåtfartøy, hvorav ett er på kontraktsarbeid og ett er under bygging.

Njord Aquashipping har en ambisjon om å bli en betydelig aktør innenfor brønnbåttjenester over de neste årene.

Frøy Kapital eier 100% av Njord Aquashipping AS.

Moen Ship Management AS

Moen Ship Management eier båter tilpasset bruk innen havbruks næringen. Båtene leies ut på kortere eller lengre avtaler til oppdrettere i Norge og UK. Dette gir muliggjør nødvendig valgfrihet og fleksibilitet i høysesonger og ved ubeleilige driftsstanser.

Leie av båt reduserer også kapitalbindingen og frigjør ressurser til vekst og prioriterte utviklings- og forbedringsoppgaver.

Frøy Kapital eier 100% av Moen Ship Management AS.

Volstad Management AS Grand Canyon Ship

Grand Canyon Holding AS

Konstruksjonsskipet Grand Canyon eies av selskapet Grand Canyon Holding. 

Det 127,5 meter lange konstruksjonsskipet ble levert av Fosen Yards i 2012, og brukes i større maritime bygge-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider.

Grand Canyons nåværende time charter-avtale er i Mexico.

Frøy Kapital eier 60% av Grand Canyon Holding AS. Volstad Maritime AS eier 40%.

Volstad Management AS Grand Canyon Ship

Øvrige satsningsområder