Ladearena

Lade Eiendomsinvest AS

Lade Eiendomsinvest består av eiendommene Lade Arena og Hangaren på Lade. Selskapet samler dermed eierskapet til en betydelig eiendomsmasse på Lade og har som formål å forvalte og videreutvikle eiendommene i tråd med byutviklingsstrategien for Trondheim.

Selskapet vil samlet ha ca. 70.000 kvm nærings- og kontorarealer og leieinntekter på ca. NOK 100 millioner årlig.

Frøy Kapital eier 33,3% av Lade Eiendomsinvest AS.

De resterende aksjene eies av Dolphin Eiendom AS (33,3%) og Norgesgruppen Eiendomskapital AS (33,3%).

Ladearena
bromstadtrekanten

Bromstadtrekanten Eiendom AS

Bromstadtrekanten Eiendom har kjøpt flere eiendommer på Bromstad i Trondheim kommune med mål om å regulere og utvikle eiendommer til næring og bolig. 

Frøy Kapital eier 38,3% av Bromstadtrekanten Eiendom AS.

De resterende aksjene eies av Norgesgruppen (38,3%), Heimdal Eiendom AS (10%), AGE Holding AS (6,7%) og Finsrud Holding AS (6,7%).

bromstadtrekanten

Øvrige satsningsområder