Børsnoterte investeringer

10-40% av kapitalen investeres i børsnoterte aksjer og obligasjoner. Hoveddelen investeres innenfor sjømat, olje og oljeservice.

Øvrige satsningsområder